Povinně zveřejňované informace

Identifikační údaje
Obchodní název společnosti: VIGO SICAV, a.s.
Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 07358326
Informace o zápisu v OR: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. B 23739

Doplňující údaje
Obhospodařovatel a administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
Kontaktní adresa: Mojmírovo náměstí 10, Brno-Královo Pole, PSČ 612 00
Telefon: +420 513 034 190, +420 739 299 343
E-mail: info@codyainvest.cz
Další informace: www.codyainvest.cz

Povinně zveřejňované informace
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 25. 6. 2020 - pozvánka, plná moc pro zastupování
Zápis z VH z 24. 4. 2019 - stáhnout zápis
Výroční zpráva VIGO SICAV za rok 2019
Výroční zpráva VIGO SICAV za rok 2018

Další informace o fondu naleznete:
https://www.codyainvest.cz/cs/detail/vigo-sicav-1

© VIGO Investments 2014.

VIGO Investments

VIGO Investments a.s. | U Průhonu 13a | 170 00 Praha 7 | Česká republika

www.vigoinvestments.com | info@vigoinvestments.com